12:30 - מיומנויות תמיכה וסיוע בטיפול בנפגעי הטרדה מינית בארגון